”Det är alltför enkelt, säger många när de möter en genial idé.”

Det säger inte vi. Vi tror på det enkla – att göra det man vill och det man är bra på. I Ung Framtid hjälper vi till att hitta det och att göra det.
Ung Framtid vänder sig till ungdomar mellan 16 och 24 som söker arbete eller som vill börja studera. Tillsammans med andra projektdeltagare bygger vi projektet och lägger ut riktningen för att komma ut på arbetsmarknaden.

Välkommen till Ung Framtid!