Aktiviteter

En vecka i Ung Framtid är aldrig en annan lik. Deltagare börjar och slutar i projektet och var och en bidrar med sin personliga ”touch”. 

Led Ung Framtid
I Ung Framtid driver deltagarna själva projektet. Arbetsgrupper planerar innehåll och upplägg och genomför aktiviteter i Ung Framtid. Att utveckla idéer, ta sig för saker, planera och genomföra projekt är en viktig del i Ung Framtid.

Omvärldsarbete
Ung Framtid arbetar nära och med omvärlden. Detta innebär att arbeta med företagare och representanter från föreningslivet och kommunen för att ha koll på hur det ser ut, fungerar och vad som händer på arbetsmarknaden. Skuggning av företagare, träff med arbetsgivare, praktik, intervjuträning, CV-koll – alla omvärldskontakter är bra för att skapa nya kontakter för att hitta vägar ut på arbetsmarknaden.      

Arbetsmöten
Mindre snack och mer verkstad! För att vara ärlig krävs det hårt arbete för att hitta sitt mål och att nå dit man vill. I arbetsmötena jobbar deltagaren tillsammans med sin arbetsledare för att tydliggöra vägen till målet och för att tillsammans hitta lösningar på de hinder som dyker upp. Varje arbetsmöte har ett tydligt syfte och mynnar alltid ut i någon slags prestation.

Vill du veta mer om hur vi arbetar, hör gärna av dig till oss!