Information

”Jag behöver träna på jobbintervjuer för att få ett jobb.”
Tobbe, 19 år, deltagare

”Jag behöver samarbeta och utvecklas.”
Maryam, 21 år, deltagare

”Jag behöver inspiration för att nå mina mål.”
Jennie, 23 år, deltagare

Alla deltagare har olika behov för att hitta sin väg ut på arbetsmarknaden. För att tydliggöra syfte och riktning börjar vi alltid med att skriva en arbetsbeskrivning – vad ska du göra i Ung Framtid och varför ska du göra det? Precis som på en arbetsplats har varje deltagare ett eget uppdrag. Uppdragen genomförs tillsammans med andra projektdeltagarna eller i samarbete med projektets arbetsledare. Delmål och dead-lines är viktiga verktyg för att hålla fart och riktning mot målet – ett arbete eller studier.  

Ung Framtid är ett treårigt arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden tillsammans med Trelleborgs kommun. Ung Framtid finns på Navigatorcentrum i Trelleborg.